Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Có nhiều cách mà bạn sẽ sử dụng dịch vụ của Seodinh – để tìm kiếm và chia sẻ thông tin, để giao tiếp với người khác hoặc tạo ra nội dung mới. Khi bạn chia sẻ thông tin với Seochinh, chẳng hạn như tạo tài khoản Kyna ID, Seochinh có thể phục vụ bạn tốt hơn như giới thiệu thông tin, vận chuyển hàng hóa…

Khi bạn sử dụng dịch vụ của Seochinh, Seochinh muốn nêu ra rõ ràng Seochinh sẽ sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn như thế nào.

Chính sách bảo mật của Seochinh sẽ mô tả: 1. Thông tin Seochinh sẽ thu thập và lý do thu thập thông tin đó. 2. Seochinh sẽ sử dụng thông tin này thế nào.

Xin hãy đọc tài liệu này, nếu bạn có thắc mắc gì xin hãy liên lạc với Seochinh.

Thông tin Seochinh thu thập

Seochinh thu thập các thông tin mà Seochinh cho là cần thiết do bạn cung cấp để phục vụ mục đích cải tiến dịch vụ dành cho người dùng.

Seochinh cũng có sử dụng những cookie, tracking pixel và các công nghệ tương tự cùa các đối tác thứ ba như Google, Facebook, Adroll. Cookie là những dữ liệu nhỏ được lưu trữ trong trình duyệt của bạn nhằm tối ưu hơn trải nghiệm dành cho bạn; trong đó có việc lưu trữ thông tin của bạn cho những lần đăng nhập sau, và việc đưa những mẫu quảng cáo và ưu đãi phù hợp dành cho bạn.

Thông tin Seochinh sử dụng

Từ thông tin thu thập được, Seochinh sẽ sử dụng để cải tiến dịch vụ của Seochinh. Thông tin của bạn sẽ được Seochinh lưu trữ trong suốt thời gian bạn sử dụng dịch vụ của Seochinh.

Bảo mật thông tin

Seochinh đã cố gắng để bảo mật thông tin người dùng từ những truy cập, thay đổi, phá hủy dữ liệu không hợp lệ. Đặc biệt Seochinh mã hóa nhiều dịch vụ bằng SSL.

Seochinh cam đoan sẽ không bán, chia sẻ dẫn đến làm lộ thông tin cá nhân của bạn vì mục đích thương mại vi phạm cam kết của Seochinh ghi trong chính sách bảo mật này.

Seochinh hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của Seochinh nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của Seochinh, vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 09 49 31 11 19 hoặc email: [email protected]

Thay đổi

Chính sách bảo mật của Seochinh có thể thay đổi theo thời gian, để đáp ứng những thay đổi của luật pháp hoặc dịch vụ của Seochinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *